Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Publikácie

Moje knižky
Väčšie kapitoly/časti
knižiek

Sám alebo vo dvojici

Moje knižky

Multikultúrna výchova v príprave učiteľov (Rámec kurikula pre univerzity)

Multikultúrna výchova v príprave učiteľov (Rámec kurikula pre univerzity)

Bratislava: Iris, 2000

Povaha a možnosti multikultúrnej výchovy pri výchove budúcich učiteľov. Publikované v slovenskej aj anglickej mutácii.

Integrujúca sa Európa, kultúra a občan

Integrujúca sa Európa, kultúra a občan

Bratislava: Evyan, 1999

Úvahy o úlohe kultúry v súčasnej Európe. Published in Slovak.

Aesthetics and civics. Cultural dimension of civic education

Aesthetics and civics. Cultural dimension of civic education

Senica: Hevi, 1996

Vzťahy kultúry a estetiky k občianskej výchove a k príprave učiteľov. V angličtine.

Vstup do umenia

Vstup do umenia

Nitra: Enigma Jr., 1994

Úvod do hlavných tém estetiky týkajúcich sa umenia. Stiahnite si jej plný text: Vstup do umenia. Ale už má svoje roky a stále niet času na prepísanie do novej verzie.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava