Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Publikácie

Moje knižky
Väčšie kapitoly/časti
knižiek

Sám alebo vo dvojici

Moje knižky

Základy estetiky a etikety

Základy estetiky a etikety

Bratislava: SPN, 2019

Štvrté slovenské vydanie učebnice pre stredné školy.

Estetická výchova ako nástroj sebareflexie

Estetická výchova ako nástroj sebareflexie

Bratislava: Univerzita Komenského, 2016

Syntetická knižka, ktorá interpretuje rozvoj estetizácie u človeka, vzťah estetizácie k sebareflexii, k rozvoju seba-identity. Interpretuje hlavné postavy estetickej výchovy v histórii a minulosti, uvádza ciele a metódy estetickej výchovy, spôsoby hodnotenia.

Umenie a kultúra pre 3. ročník gymnázií

Umenie a kultúra pre 3. ročník gymnázií

Prievidza: Educo, 2012

Spoluautor - Zoltán Janikovič. Stredoškolská učebnica, menej teórie, aktívna práca s kultúrnymi artefaktmi a hodnotami. Slovenská aj maďarská mutácia.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava