Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Publikácie

Moje knižky
Väčšie kapitoly/časti
knižiek

Sám alebo vo dvojici

Moje knižky

Umenie a kultúra pre 1. ročník gymnázií

Umenie a kultúra pre 1. ročník gymnázií

Prievidza: Educo, 2009

Stredoškolská učebnica, menej teórie, aktívna práca s kultúrnymi artefaktmi a hodnotami. Slovenská aj maďarská mutácia.

Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií

Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií

Prievidza: Educo, 2009

Stredoškolská učebnica, menej teórie, aktívna práca s kultúrnymi artefaktmi a hodnotami. Slovenská aj maďarská mutácia.

Dobrý život a kult tela

Dobrý život a kult tela

Bratislava: Album, 2008

Spoluautorka - Ľuboslava Sejčová. Úvahy o postmodernej dobe a jej ideológii dobrého života i kultu tela. Financovali VEGA a SAVOL.

Estetický slovník

Estetický slovník

Bratislava: Iris, 2007

Prvý slovenský slovník estetiky. 1400 hesiel, z toho 300 personálnych. Na webe si pozrite druhé vydanie, ktoré stále rozvíjam.

O blízkosti

O blízkosti

Bratislava: H&H, 2006

Eseje. Trošku filozofie, trošku literatúry, trošku seba samého. Pri financovaní pomohli SAVOL a Ministerstvo kultúry.

Slovenská kultúra v multikulturalizme

Slovenská kultúra v multikulturalizme

Nitra: FF UKF, 2005

Úvahy o postavení a možnostiach slovenskej kultúry v globálnej kultúrnej víchrici.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava