Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Aktuality pre študentov

Odkazy
pre študentov

Zajtra bude neskoro

Odkazy pre študentov

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421-2-50222-319
fax +421-2-50222-316
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Račianska 59
813 34 Bratislava
Slovakia