MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V PRÍPRAVE UČITEĽOV
(Rámec kurikula pre univerzity)Erich Mistrík
Bratislava 2000

Publikovanie tohto textu podporila Európska únia programom TEMPUS.

Bratislava: Iris, 2000
ISBN 80-89018-11-4


CIEĽE KURIKULA
Základné pojmy
Účel kurikula
Ciele kurikula
Charakter kurikula


VÝCHODISKÁ MULTIKULTÚRNEJ VÝCHOVY NA SLOVENSKU
Potreby spoločnosti
Potreby školského systému
Externé podmienky


ZMYSEL MULTIKULTÚRNEJ VÝCHOVY
Očakávania
Kľúčové hodnoty
Význam multikultúrnej výchovy
Charakter multikultúrnej výchovy
Cieľové skupiny


INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE UČITEĽA
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
   Schopnosti
   Zručnosti

Osobnostné štandardy
   Postoje


OBSAH MULTIKULTÚRNEJ VÝCHOVY
Témy
Metódy
Spolupracujúce oblasti výchovy


PRIEBEH MULTIKULTÚRNEJ VÝCHOVY
Skryté kurikulum
Miesto v učebných plánoch
Časové rámce
Hodnotenie


Toto rámcové kurikulum vzniklo v rámci projektu TEMPUS AC_JEP 14149-1999 Multikultúrna výchova, v ktorom spolupracujú Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofia v Nitre, Univerzita v Oulu, Fínsko, Univerzita v Leicesteri, Anglicko a Univerzita v Paisley, Škótsko.

---------------------
V rôznych fázach tvorby tohto kurikula boli zohľadnené podnety od týchto spolupracovníkov:

• Ken Fogelman, Leicester University, Leicester, Anglicko
• Satu Haapanen, Oulu University, Oulu, Fínsko
• Juraj Kučírek †, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
• Tony Lawson, Leicester University, Leicester, Anglicko
• Kay Livingston, Paisley University, Ayr, Škótsko
• Rauni Räsänen, Oulu University, Oulu, Fínsko

• Christine I. Bennett, Indiana University, Bloomington, IN, USA
• Milan Blicha, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Lenka Bohunická, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Darina Čuchranová, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Vlasta Dúbravová, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Anna Fischerová, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Viera Gažová, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Ján Gbúr, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko
• Nick Goffin, Gateway College, Leicester, Anglicko
• Ladislav Hrnčírik, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Viera Jakubovská, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
• Mária Jendeková, Metodické centrum, Bratislava, Slovensko
• Eva Kapsová, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
• Mária Kostelniková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Svetozár Krno, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
• Eva Langsteinová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
• Jozef Lysý, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Miroslav Marcelli, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Ľudovít Marcinger, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Camille L. Mayo, Rushey Mead School, Leicester, Anglicko
• Eva Michalová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
• Nicholas Michelli, Montclair State University, Upper Montclair, NJ, USA
• Ľudmila Mistríková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Ladislav Öllős, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
• Nataša Ondrušková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Audrey Osler, Leicester University, Leicester, Anglicko
• Anna Pavlíková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Jozef Piaček, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Zlatica Plašienková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Ľubomír Plesník, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
• Katarína Podoláková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Adrian Potančok, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Ľubica Predanocyová, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
• Jozef Raninec, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Don Rowe, Citizenship Foundation, Londýn, Anglicko
• Andrej Sičák, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko
• Jana Sošková, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko
• Jozef Strakoš, Základná škola, Pezinok, Slovensko
• Alexandra Šmidkeová, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Božena Šupšáková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Anton Takáč, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko
• Eva Tkáčiková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Andrej Vallo, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Steve White, Rushey Mead School, Leicester, Anglicko
• Richard Wolfson, Montclair State University, Upper Montclair, NJ, USA
• Angela Wortley, Leicester University, Leicester, Anglicko
• Martin Žilinčík, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
• Marta Žilková, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko