Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Texty na štúdium

Estetika
Slovenská
kultúra
Všeličo
na hodiny
Niečo na
rozmýšľanie
Cestopisy
Len tak
pre radosť

Čo to je a načo nám je

Estetika

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421-2-50222-319
fax +421-2-50222-316
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Račianska 59
813 34 Bratislava
Slovakia