Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Texty na štúdium

Estetika
Slovenská
kultúra
Všeličo
na hodiny
Niečo na
rozmýšľanie
Cestopisy
Len tak
pre radosť

Život je krásny

Len tak pre radosť

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava