Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Texty na štúdium

Estetika
Slovenská
kultúra
Všeličo
na hodiny
Niečo na
rozmýšľanie
Cestopisy
Len tak
pre radosť

Rýchlo prehltnúť

Všeličo na hodiny

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421-2-50222-319
fax +421-2-50222-316
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Račianska 59
813 34 Bratislava
Slovakia