Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Publikácie

Moje knižky
Väčšie kapitoly/časti
knižiek

Nie som sám na svete

Väčšie kapitoly/časti knižiek

Kultúra a multikultúrna výchova. Culture and multicultural education.

Kultúra a multikultúrna výchova. Culture and multicultural education.

Bratislava: Iris, 1999

Ďalší autori: Satu Haapanen, Hannu Heikkinen, Roman Jazudek, Nataša Ondrušková, Rauni Räsänen. Titul hovorí sám za seba. Výsledok slovensko-fínskeho projektu. Bola to prvá väčšia publikácia o multikultúrnej výchove na Slovensku. Publikovaná dvojjazyčne, slovensko-anglicky.

Slovník spoločenských vied

Slovník spoločenských vied

Bratislava: SPN, 1997

Ďalší autori: Ladislav Kiczko, Marián Košč, Alexandra Krsková, Miroslav Marcelli, Ján Sopóci, Rastislav Tóth, Milan Zigo. Slovník filozofie, práva, sociológie, politológie, psychológie a estetiky. Samozrejme, ja som urobil len estetiku.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava